08 Nov
08Nov

เกียร์หลุด เกิดจากอะไร ปัญหาที่พบบ่อยในการขับขี่รถยนต์

เกียร์หลุด เกิดจากอะไร เกียร์หลุด คือ อาการที่ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากตำแหน่งใดไปตำแหน่งใดก็ตาม มักเกิดขึ้นในเกียร์ออโต้มากกว่าเกียร์ธรรมดา โดยสาเหตุที่เกียร์หลุดนั้น 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ปัญหาที่เกิดจากชิ้นส่วนภายในเกียร์

  • บูชคันเกียร์เสื่อมสภาพ บูชคันเกียร์ทำหน้าที่ช่วยรองรับแรงกระแทกระหว่างคันเกียร์กับเกียร์ ทำให้คันเกียร์สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น หากบูชคันเกียร์เสื่อมสภาพหรือสึกหรอ จะส่งผลให้คันเกียร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการเกียร์หลุดได้
  • ชุดเฟืองเกียร์สึกหรอ ชุดเฟืองเกียร์ทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อรถ หากชุดเฟืองเกียร์สึกหรอหรือเสียหาย จะส่งผลให้เกียร์ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น ทำให้เกิดอาการเกียร์หลุดได้
  • ซีลเกียร์รั่ว ซีลเกียร์ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำมันเกียร์รั่วไหลออกมา หากซีลเกียร์รั่ว น้ำมันเกียร์จะไหลออกจนทำให้เกียร์ทำงานได้ไม่ปกติ ทำให้เกิดอาการเกียร์หลุดได้

2. ปัญหาที่เกิดจากระบบไฟฟ้า

  • เซ็นเซอร์เกียร์เสีย เซ็นเซอร์เกียร์ทำหน้าที่ส่งข้อมูลตำแหน่งเกียร์ไปยังกล่อง ECU หากเซ็นเซอร์เกียร์เสีย กล่อง ECU จะไม่ทราบว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งใด ส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการเกียร์หลุดได้
  • กล่อง ECU มีปัญหา กล่อง ECU มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ หากกล่อง ECU มีปัญหา จะทำให้ระบบเกียร์ทำงานไม่ปกติ ทำให้เกิดอาการเกียร์หลุดได้

เกียร์หลุด เกิดจากอะไร หากพบอาการเกียร์หลุด ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและทำการซ่อมแซมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากอาการเกียร์หลุดอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ได้

วิธีป้องกันอาการเกียร์หลุด

  • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะที่กำหนด
  • หลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำหรือลุยโคลน
  • หลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและกระชากคันเร่ง
  • ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://stmracingudonthani.com/เกียร์หลุด/

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING