14 Oct
14Oct

รีแมพราคาเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการรีแมพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ยี่ห้อและรุ่นของรถ ประเภทของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้รีแมพ และระยะเวลาในการรีแมพโดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรีแมพจะอยู่ที่ประมาณ 4,000-10,000 บาท 


โดยรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ารถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ รถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น เทอร์โบ หรือระบบไอเสีย อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรีแมพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรีแมพรถบางยี่ห้อและรุ่น

  • Honda Civic 1.5 Turbo ราคาประมาณ 6,000-7,000 บาท
  • Toyota Corolla Altis 1.8 ราคาประมาณ 4,000-5,000 บาท
  • Ford Ranger ราคาประมาณ 5,000-6,000 บาท
  • Isuzu D-Max ราคาประมาณ 4,000-5,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมี ราคารีแมพ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ค่าแรงในการถอดกล่อง ECU และติดตั้งกลับ ค่าโปรแกรม ECU และค่าบริการหลังการขายโดยทั่วไปแล้ว ร้านรีแมพจะรับประกันผลลัพธ์ของการรีแมพเป็นเวลา 1-2 ปี ดังนั้น หากมีปัญหาหลังจากการรีแมพ สามารถแจ้งร้านเพื่อขอความช่วยเหลือได้ก่อนตัดสินใจรีแมพ ควรสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขต่างๆ กับร้านอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีคุณภาพ 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://stmracingudonthani.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%9E/

เครดิตเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ : https://stmracingudonthani.com/

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING